Privacy Beleid

Natuurlijkbesteld gelegen op Kon. Julianaplein 3, 2274 JD Voorburg, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens
https://natuurlijkbesteld.nl/
e-mail adres: klantenservice@natuurlijkbesteld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijkbesteld verwerkt u persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor en achternaam
-Adresgegevens
-E-mailadres - Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
-Het afhandelen van uw betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame folder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Bied je de mogelijkheid om een account aan te maken
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Natuurlijkbesteld analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur
-Natuurlijkbesteld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Natuurlijkbesteld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijkbesteld verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijkbesteld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe we persoonsgegevens beschermen
Natuurlijkbesteld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@natuurlijkbesteld.nl